YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 69 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 69 sách GK Lý lớp 10

Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75kg khi người đó ở

a) Trên Trái Đất (lấy g = 9,8 m/s2)

b) Trên Mặt Trăng (lấy gmt = 1,70 m/s2)

c) Trên Kim Tinh (lấy gkt = 8,7m/s2)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ khi ở trên các vị trí có gia tốc trọng trường khác nhau là Trái Đất, Mặt Trăng, Kim Tinh.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Tính trọng lượng theo công thức :  P=mg

    • Bước 2: Thay số và tính toán kết quả đối với từng trường hợp Trái Đất, Mặt Trăng, Kim Tinh.

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

Áp dụng công thức: P = mg

Câu a:

Trên Trái Đất: P = 75 x 9,8 = 735N

Câu b:

Trên Mặt Trăng: P = 75 x 1,7 = 127,5N

Câu c:

Trên Kim Tinh: P = 75 x 8,7 = 652,5N

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 69 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON