YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 69 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 69 sách GK Lý lớp 10

Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N

B. 2,5 N

C. 5N

D. 10N

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 là dạng bài xác định trọng lượng của môt vật khi cho biết khoảng cách tới Trái Đất

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Tính độ lớn của trọng lực dựa trên công thức:  \(P = G \frac{mM}{(R + h)^{2}}\)

  • Bước 2: Áp dụng công thức và lần lượt tính trọng lực tại mặt đất và tại độ cao h

  • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả, chọn phương án đúng.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 4 như sau:

 • Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

 \(P = G \frac{mM}{(R + h)^{2}}\)

 • Tại mặt đất \(\Rightarrow P_1 = G\frac{mM}{R^{2}}\)                    (1)

 • Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn 2R  => h = R

\(\Rightarrow P_2 = G\frac{mM}{(R + R)^{2}}= G\)               (2)

   \(\Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{1}{4}\Rightarrow P_2 =\frac{P_{1}}{4}= 2,5N\)    

Đáp án: B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 69 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON