ADMICRO
VIDEO

Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Tính hấp dẫn giữa hai tàu thủy, mỗi tàu có khối lượng 100000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5km. Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({m_1} = {m_2} = \) 100000 tấn = 100000000kg = 108kg

Lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy:

\({F = \frac{{G{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}} = \frac{{6,{{67.10}^{ - 11}}.{{({{10}^8})}^2}}}{{{{({{5.10}^2})}^2}}} \approx 2,7(N)}\)

→ Vì Fhd rất nhỏ so với lực cản của nước nên hai tàu không thể tiến lại gần nhau được.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON