YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Tính hấp dẫn giữa hai tàu thủy, mỗi tàu có khối lượng 100000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5km. Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\({m_1} = {m_2} = \) 100000 tấn = 100000000kg = 108kg

Lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy:

\({F = \frac{{G{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}} = \frac{{6,{{67.10}^{ - 11}}.{{({{10}^8})}^2}}}{{{{({{5.10}^2})}^2}}} \approx 2,7(N)}\)

→ Vì Fhd rất nhỏ so với lực cản của nước nên hai tàu không thể tiến lại gần nhau được.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  tìm gia tốc rơi tự do của vật ở độ cao bằng nửa bán kính trái đất . Cho biết gia tốc rơi tự do trên mặt đát là 9,8m/\(^{ }s^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Gọi R là bán kính Trái Đất. Ở độ cao bằng bao nhieu lần bán kinh Trái Đất thì trọng lực của một người giảm đi 100 lần so với trọng lực của người đó tren mặt đất

  thank you !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 10km.Biết bán kính Trái Đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8m/s2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Bán kính của trái đất là 6400km, gia tốc trọng trường trên mặt đất là 9,8m/s2. Tính khối lượng của trái đất, biết hằng số hấp dẫn G = 6,68.10^-11 Nm2/kg2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  1/ Hai quả cầu mỗi quả cầu có khối lượng 200kg đặt cách nhau 100m. Lực hấp dẫn giữa chúng bằng

  A/ 1,334.10^-11N

  B/ 2,668.10^-10N

  C/ 1,334.10^-12N

  D/2,668.10^-12N

  2/Trong chuyển động của một vật ném ngang khi độ cao để ném một vật tăng gấp hai thì thời gian rơi của vật là:

  A/Không đổi

  B/Giảm căn hai lần

  C/Tăng gấp 2

  D/ Tăng căn hai lần

  3/ Hai tàu thủy có khối lượng 50.000tấn ở cách nhau 1km Lực hấp dẫn giữa chúng là:

  A/ 0,166.10^-9N

  B/1,6N

  C/ 500N

  D/400N

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  bài 13. Cho gia tốc rơi tự do ở gần mặt đất là g= 10m/s2 . hỏi ở độ cao bằng bán kính trái đất gia tốc này có giá trị bằng bao nhiêu? ( đáp số 2,5m/s^2)
  bài 14
  a/ ở độ cao nào so với mặt đất gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất. cho bán kính trái đất R=6400km (đáp số : h = 2650km)
  b. tại một nơi có độ cao bằng nửa bán kính trái đất gia tốc rơi tự do có giá trị bằng bao nhiêu. lấy g0= 9,8m/s2 ( (đáp số 4,36m/s2)
  bài 15: sao hỏa có khối lượng bằng 0,11 khối lượng trái đất và có bán kính bằng 0,53 bán kính trái đất. tìm gia tốc rơi tự do trên mặt sao hỏa biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là 9,8m/s2 ( đáp số 3,83m/s^2)
  bài 16: hai quả cầu bằng chì đều có khối lượng 45 kg và bán kính 10cm tính lực hấp dẫn lớn nhất có thể giữa chúng ( đáp số 3,38x10-6 N)
  bài 17: một vật có khối lượng 1kg ở trên mặt đất có trọng lượng 10n khi di chuyển vật tới 1 điểm cách tam trái đất một khoảng 2r ( r là bán kính trái đất ) thì có trọng lượng bằng bao nhiêu ( đáp số 2,5N)
  bài 18 a. một người nặng 50kg sẽ hút trái đất một lực bằng bao nhiêu ( cho g= 9.8m/s^2) đáp số 490N
  b. mặt trăng có khối lượng 7,35.1022kg chuyển động quanh trái đất theo quuyx đạo có bán kính là 38400km hút trái đất bằng lực có độ lớn bao nhiêu biết khối lượng trái đất là 6.1024kg ( đáp số 2.1024kg)
  bài 19 một tàu vũ trụ ở trên trái đắt có trọng lượng P =144000N . Tính lực hút của trái đất tác dụng vào con tàu khi nó ở độ cao bằng 3 lần bán kính trái đất ( đáp số 9000N)
  bài 20: một người có trọng lượng 500N khi ở trên bề mặt của trái đất. trọng lượng của người đó trên bề mặt một hành tinh có bán kính gâp 5 lần và khối lượng gấp 2 lần so với trái đất là bao nhiêu ( đáp số 40N)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  lực hấp dẫn ,lực hút là gì?

  ai nhank mk tick

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON