ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11.6 trang 30 SBT Vật lý 10

Bài tập 11.6 trang 30 SBT Vật lý 10

Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3 200 m và ở độ cao 3200 km so với mặt đất. Cho biết bán kính của Trái Đất là 6400 km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8 m/s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

+ Công thức tính gia tốc trọng trường tại bề mặt Trái Đất : \(g = \frac{{GM}}{{{R^2}}}\)

+ Công thức tính gia tốc trọng trường tại độ cao h so với bề mặt Trái Đất : \(g' = \frac{{GM}}{{{{(R + h)}^2}}}\)

Suy ra : \(g' = g{\left( {\frac{R}{{R + h}}} \right)^2}\)

a. h = 3200 m = 3,2 km

\(g' = 9,8{\left( {\frac{{6400}}{{6403,2}}} \right)^2} = 9,79(m/{s^2})\)

b. h = 3200 km 

\(g' = 9,8{\left( {\frac{{6400}}{{9600}}} \right)^2} = 4,35(m/{s^2})\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.6 trang 30 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON