YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Ở độ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất? Cho bán kính trái đất là R= 6400km. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi h là độ cao mà ở đó gia tốc rơi tự do g bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất.

  • Gia tốc rơi tự do tại mặt đất là: \({g_o} = \frac{{GM}}{{{R^2}}}\)

  • Gia tốc rơi tự do tại độ cao h là : \(g = \frac{{GM}}{{{{(R + h)}^2}}}\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {\mkern 1mu} {\left( {1 + \frac{h}{R}} \right)^2} = \frac{{{g_o}}}{g} = 2\\ \Rightarrow h = R(\sqrt 2 - 1)\\ \Rightarrow h \approx 2650{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} km \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON