ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11.2 trang 29 SBT Vật lý 10

Bài tập 11.2 trang 29 SBT Vật lý 10

Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.104 kg, ở cách xa nhau 40 m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe ? Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 34.10-10P.         B. 34.10-8P.      

C. 85.10-8P.           D. 34.10-12P. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Lực hấp dẫn giữa 2 xe tải bằng 34.10-12P. 

Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.2 trang 29 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON