YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 69 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 69 sách GK Lý lớp 10

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài tính lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Tính lực hấp dẫn theo công thức :  \(F_{hd} = G\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\)

    • Bước 2: Thay số và tính toán kết quả

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

\(\small F_{hd} = G\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}=\) 

  Fhd =  0,20425.10-21  ≈  2,04.1020 (N)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 69 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON