YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3kg; gia tốc rơi tự do là g= 9,81m/s2. Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hòn đá hút Trái Đất một lực có độ lớn bằng lực mà Trái Đất hút hòn đá:

\(P = mg = 2,3.9,81 \approx 22,56\left( N \right)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON