YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 78 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 78 SGK Vật lý 10 nâng cao

Hãy chọn câu đúng.

Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

A. Tăng gấp đôi

B. Giảm đi một nửa

C. Tăng gấp bốn

D. Giữ nguyên như cũ. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({{F_2} = \frac{{\left( {2{m_1}} \right)\left( {2{m_2}} \right)}}{{{{\left( {2r} \right)}^2}}} = \frac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}} = {F_1}}\)

→ Độ lớn lực hấp dẫn vẫn giữ nguyên như cũ.

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 78 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON