YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 3

a. Phát biểu

  • Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

  • Phát biểu cách khác:

    • Ở nhiệt độ không đổi, tích của thể tích một khối lượng khí với áp suất của lượng khí đó là một đại lượng không đổi.

b. Hệ thức

\(p \sim \frac{1}{V}\) hay pV = hằng số

  • Nếu gọi \({p_1},{V_1}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1; nếu gọi \({p_2},{V_2}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2 thì : 

\({p_1}{V_{1}} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON