YOMEDIA
NONE

Bài tập 29.1 trang 67 SBT Vật lý 10

Bài tập 29.1 trang 67 SBT Vật lý 10

Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?

A. Áp suất, thể tích, khối lượng.

B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

C. Thể tích, trọng lượng, áp suất.

D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Tập hợp ba thông số áp suất, nhiệt độ, thể tích là trạng thái của một lượng khí xác định

- Chọn B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.1 trang 67 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON