YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 1 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 1

  • Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T.

  • Ở mỗi trạng thái chất khí có các giá trị p, V và T nhất định gọi là các thông số trạng thái. Giữa các thông số trạng thái của một lượng khí có những mối liên hệ xác định.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON