YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một bình có dung tích 5l chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 0oC. Tính áp suất trong bình. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ở điều kiện tiêu chuẩn , ta có:

\(\begin{array}{l} {V_0} = 0,5.22,4 = 11,2(l);\\ {p_0} = 1atm;\\ {t_0} = {0^o}C \end{array}\)

Khí được nén đẳng nhiệt đến :

\(\begin{array}{l} V = 5l;\\ t = {t_0} = {0^0}C;\\ p = ? \end{array}\)

Áp dụng Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

\(\begin{array}{l} pV = {p_0}{V_0}\\ \Leftrightarrow p = \frac{{{V_0}}}{V}{p_0} = \frac{{11,2}}{5}.1 = 2,24(atm) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON