YOMEDIA
NONE

Bài tập 29.2 trang 68 SBT Vật lý 10

Bài tập 29.2 trang 68 SBT Vật lý 10

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?

A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.

B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.

C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.

D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

A - đúng vì trong quá trình thay đổi trạng thái, thể tích khí là không đổi do bình kín, gọi là quá trình đẳng tích 

⇒ Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.2 trang 68 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON