YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 9 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng bài yêu cầu tính áp suất của không khí trong một quả bóng sau 45 lần bơm .

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định các thông số ứng với từng trạng thái.

  • Bước 2: Áp dụng định luật  Bôi-lơ – Ma-ri-ốt cho quá trình biến đổi đẳng nhiệt: \({p_1}{V_1} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}.\)

  • Bước 3: Thay số tính toán để tìm \(P_2\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau:

 • Trạng thái 1: Sau 45 lần bơm đã đưa vào bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích là \(V_1 = 45 . 125 = 5625 cm^3\) và áp suất \(p_1 = 10^5\) pa

 • Trạng thái 2: Khi vào trong quả bóng, lượng khí này có thể tích V2 = 2,5 lít = 2 . 500 cm3 và áp suất P2

 • Do nhiệt độ không đổi  nên theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

 \(p_1V_1 = p_2V_2\Rightarrow P_2 =\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}\) =

\({P_2} = 2,25{\rm{ }}{.10^5}Pa\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 9 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON