ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 29 Quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 29 về Quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt - Vật lý 10 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 • Câu 1:

  Dưới áp suất 105 Pa một lượng khí có thể tích 8 lít. Tính thể tích của lượng khí này khi áp suất 1,25.105 Pa. Biết nhiệt độ được giữ không đổi.

  • A. 5,4 lit
  • B. 2,4 lit
  • C. 3,2 lit
  • D. 6,4 lit
 • Câu 2:

  Một khối khí có thể tích 4 lít ở áp suất 105Pa. Nếu nén thể tích khối khí xuống còn 2 lít thì áp suất của khối khí lúc này là bao nhiêu?

  • A.  \({2.10^5}Pa\)
  • B.  \({3.10^5}Pa\)
  • C.  \({2,5.10^5}Pa\)
  • D.  \({2.10^4}Pa\)
   
   
 • Câu 3:

  Một xilanh chứa 150 cmkhí ở áp suất 2.105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

  • A. \(2.10^5 Pa\)
  • B. \(3.10^5 Pa\)
  • C. \(2,5.10^5 Pa\)
  • D. \(2.10^4 Pa\)
 • Câu 4:

  Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

  • A. \({2,5.10^5}Pa\)
  • B. \({3.10^5}Pa\)
  • C. \({2.10^5}Pa\)
  • D. \(2,{25.10^5}Pa\)
 • Câu 5:

  Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

  • A. \(p_1V_1 = p_2V_2\).  
  • B. \(\frac{p_{1}}{V_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{V_{2}}\).
  • C.  = .        
  • D. \(p \sim V\).
 • Câu 6:

  Một khối lượng khí lí tưởng xác định có áp suất 2 atm được làm tăng áp suất lên đến 8 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng là 3 lít. Thể tích ban đầu của khối là 

  • A. 4 lít.
  • B. 8 lít.
  • C. 12 lít. 
  • D. 16 lít.
 • Câu 7:

  Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 1,5.105 Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí đó tăng 3.10Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi, áp suất và thể tích ban đầu của khí là 

  • A. 3.10Pa, 9 lít.
  • B. 6.105 Pa, 15 lít.
  • C. 6.105 Pa, 9 lít.
  • D. 3.105 Pa, 12 lít.
 • Câu 8:

  Một quả bóng da có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Biết trước khi bơm, trong bóng có không khí ở áp suất 10Pa và nhiệt độ không đổi trong thời gian bơm. Áp suất không khí trong quả bóng sau 20 lần bơm bằng 

  • A. 5.105 Pa
  • B. 2,5.105 Pa
  • C. 2.105 Pa 
  • D. 7,5.10Pa
 • Câu 9:

  Biết ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng của ôxi là 1,43 kg/m3 . Khối lượng khí ôxi đựng trong một bình kín có thể tích 15 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0oC bằng 

  • A. 3,23 kg.
  • B.  214,5 kg.
  • C. 7,5 kg. 
  • D. 2,25 kg.
  • A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
  • B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
  • C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. 
  • D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.
  • A. giảm đi 2 lần.     
  • B. tăng lên 2 lần.
  • C.  tăng thêm 4 lần.              
  • D.  không thay đổi.
  • A. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
  • B. không đổi.
  • C. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất. 
  • D. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.
  • A. 2.10Pa.
  • B. 3.10Pa.
  • C. 4.105 Pa. 
  • D. 5.10Pa.
  • A.  4 lít.
  • B. 8 lít.
  • C. 12 lít. 
  • D. 16 lít.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)