YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích.                    B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.       D. Áp suất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Ba thông số trạng thái của một lượng khí gồm thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T.

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON