YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?
A. \(p_1V_1 = p_2V_2\).                             B. \(\frac{p_{1}}{V_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{V_{2}}\).
C. = .                                       D. \(p \sim V\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

  • Nếu gọi \({p_1},{V_1}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1; nếu gọi \({p_2},{V_2}\) là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2 thì : 

\({p_1}{V_{1}} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}\)

⇒ Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF