YOMEDIA
NONE

Bài tập 29.4 trang 68 SBT Vật lý 10

Bài tập 29.4 trang 68 SBT Vật lý 10

Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p1V2 = p2V1.                        B. p/V = hằng số.

C. pV = hằng số.                      D. V/p = hằng số.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Hệ thức pV = hằng số là của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

- Chọn C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.4 trang 68 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON