YOMEDIA

Bài tập 2 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Thế nào là quá trình đẳng nhiệt?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 2

 • Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bảo Lộc

  Cho e hỏi đường đẳng nhiệt có đồ thị đường thẳng k ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  1. một xilanh chứa 150cm3 khí ở 2.105 . pit tông nén khí trong xilanh xuống còn 100cm3 . nếu coi nhệt độ không đổi thì áp suất trong xialnh bao nhiêu ?

  2. một khối khí lí tưởng xác định cso áp suất 1atm được làm tăng áp suất lên 4atm ở một độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng là 3 lít . thể tích ban đầu của khí là bao nhiêu ?

  3. nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng tawngg 2.105 pa thì thể tích biến đổi 3 lít . nếu áp suất của lượng khí đó tăng 5.105 pa thì thể tích biến đổi 5 lít . biến nhiện độ không đổi , áp suất và thể tích của khí là bao nhiểu ?

  4. nến khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần ?

  5. nến khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng ▲p +50 kpa

  áp suất ban đầu của khí khí đó là bhao nhiêu ?

  6. nến đẳng nhiệt một khí xác định từ 12 lít đén 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần ?

  7. một bình có thể tích 5,6 lít chứa 0,5 mol khí ở 0°C , áp suất trong bình là bao nhiêu ?

  8. nến đẳng nhiệt một khối khí lý tưởng từ thể tích 12 lít xuống còn 3 lít . áp suất của khối khí này đổi như thế nào ?

  9. trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng , thể tích của khối khí giảm đi 2 lít thì áp suất cảu nó tăng lên 1,2 lần . thể tích ban đầu của khối khí là bao nhiêu ?

  10. trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt của khối khí lý tưởng , thể tích của khối khí thay đổi 1,5 lần thì áp suất của nó thay đổi 2 atm . áp suất ban đầu của khối khí là bao nhiêu ?

  11. trong quá trình nến khí đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng ,áp suất của khối khí thay đổi 1,25 lần

  thì thể tích cuarnos thay đổi 4 lít . thể tích ban đầu của khối khí bằng bao nhiêu ?

  12. trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng thể tích của khối khí thay đổi 3 lít thì áp suất của nó thau đổi 1,2 lần . áp suất ban đầu của khối khí là ba nhiêu ?

  13. trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối lý tưởng , áp suất của khối khí thay đổi 3 atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần . áp suất ban đầu của khối khí bằng bao nhiểu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA