YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

A.  \(p \sim \frac{1}{V}\).                                      B. \(V \sim \frac{1}{p}\)

C. \(V \sim p\).                                        D. \(p_1V_1 = p_2V_2\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

\(p \sim \frac{1}{V}\) hay pV = hằng số ⇔ \({p_1}{V_{1}} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}\)

⇒ Đáp án C không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON