YOMEDIA
NONE

Bài tập 29.10 trang 69 SBT Vật lý 10

Bài tập 29.10 trang 69 SBT Vật lý 10

Một ống thuỷ tinh được cắm lộn ngược vào một chậu chứa thuỷ ngân, bên trong ống chứa 40 cm3 không khí và một cột thuỷ ngân cao 8 cm so với mực thuỷ ngân trong chậu (H.29.2a). Người ta ấn sâu ống thủy tinh vào thủy ngân cho tới khi mực thủy ngân ở bên trong và bên ngoài ống bằng nhau (H.29.2b). Tính thể tích của không khí còn lại bên trong ống thủy tinh. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì nhiệt độ không đổi nên:

\({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2}\)

⇒ \({V_2} = \frac{{{p_1}{V_1}}}{{{p_2}}} \approx 35,7(c{m^3})\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.10 trang 69 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON