YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên đến mặt nước. Hỏi thể tích của bọt tăng lên bao nhiêu lần? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi ở trên mặt nước khí có thông số : \({p_a};V;t\)

Khi ở dưới sâu khí có thông số: \(p = {p_a} + \rho gh;V';t\)

Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

\(\begin{array}{l} \frac{V}{{V'}} = \frac{{{p_{_a}} + \rho gh}}{{{p_a}}} = 1 + \frac{{\rho gh}}{{{p_a}}} = 1 + \frac{{{{10}^3}.9,8.5}}{{{{10}^5}}}\\ \Rightarrow \frac{V}{{V'}} = 1,49 \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON