YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 159 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 159 sách GK Lý lớp 10

Một xilanh chứa 150 cm3 khí ở áp suất 2 . 105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài yêu cầu tính áp suất của khí trong xilanh trong 1 quá trình đẳng nhiệt .

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định các thông số ứng với từng trạng thái.

  • Bước 2: Áp dụng định luật  Bôi-lơ – Ma-ri-ốt cho quá trình biến đổi đẳng nhiệt: \({p_1}{V_1} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}.\)

  • Bước 3: Thay số tính toán để tìm \(P_2\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

 • Trạng thái 1: p1 = 2 . 105 pa

\(V_1 = 150 cm^3\)

 • Trạng thái 2: p2 = ?

\(V_2 = 100 cm^3\)

 • Vì nhiệt độ không đổi nên theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:  \({p_1}{V_1} = {\rm{ }}{p_2}{V_2}.\)

 \(\Rightarrow P_2 =\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}\) \(=\frac{2.10^{5}.150}{100}= 3 . 10^5 Pa\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 159 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON