YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9l đến thể tích 6l thì thấy áp suất tăng lên một lượng Δp = 50kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì quá trình biến đổi khí là đẳng nhiệt nên ta có:

\(\begin{array}{l} {p_1}.{V_1} = {\rm{ }}{p_2}.{V_2}\\ \Leftrightarrow \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}} = \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\\ \Leftrightarrow \frac{{{p_2} - {p_1}}}{{{p_1}}} = \frac{{{V_1} - {V_2}}}{{{V_2}}}\\ \Leftrightarrow \frac{{50}}{{{p_1}}} = \frac{{9 - 6}}{6}\\ \Rightarrow {p_1} = 100(k{P_a}) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 225 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON