YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 58 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 58 sách GK Lý lớp 10

Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài tập 2

  • Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.   

  • Qui tắc hình bình hành: Nếu có hệ thức vecto \(\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\) sao cho \(\overrightarrow{P}\) lập với \(\overrightarrow{F_2}\) thành một góc thì \(\overrightarrow{F}\) là đường chéo hình bình hành tạo bởi 2 cạnh \(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON