ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 58 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 58 sách GK Lý lớp 10

Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời Bài tập 2

 
 
 • Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.   

 • Qui tắc hình bình hành: Nếu có hệ thức vecto \(\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\) sao cho \(\overrightarrow{P}\) lập với \(\overrightarrow{F_2}\) thành một góc thì \(\overrightarrow{F}\) là đường chéo hình bình hành tạo bởi 2 cạnh \(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bảo Lộc

  A. 14 N                                  

  B. 2 N

  C. 10 N                                  

  D. 4 N 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Quynh Nhu

  A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.

  B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật.

  C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.

  D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1