YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.3 trang 23 SBT Vật lý 10

Bài tập 9.3 trang 23 SBT Vật lý 10

Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biết góc giữa cặp lực đó.

A. 3 N, 15 N ; 120°.                 B. 3 N, 13 N ; 180°.

C. 3 N, 6 N ; 60°.                     D. 3 N, 5 N ; 0°. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Lực 10 N là hợp lực của cặp lực 3 N, 13 N ; 180°. 

Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.3 trang 23 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF