YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớm bằng nhau và từng đôi một làm thành góc 120o (hình 13.10). Tìm hợp lực của chúng.

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Ta có: 

\(\overrightarrow {F{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} }  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  = {\mkern 1mu} \overrightarrow {F'{\mkern 1mu} }  + {\vec F_3} = \vec 0\)

Hình bình hành OF1FF2 là hình thoi gồm hai tam giác đều

nên F’ = F1 = F2 = F3 và \(\alpha  = {60^0}\)

\(\overrightarrow {F'} {\mkern 1mu} \) nằm trong mặt phẳng chứa \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \)

→ \(\overrightarrow {F'} {\mkern 1mu} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) trực đối

\({ =  > \vec F = \overrightarrow {F'}  + \overrightarrow {{F_3}}  = \vec 0}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF