YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 58 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 58 sách GK Lý lớp 10

Phân tích lực   thành hai lực   theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.

A. \(F_1 = F_2 = F\);

B.   \(F_1 = F_2 =\frac{1}{2}F\)

C.  \(F_1 = F_2 = 1,15F\)

D.  \(F_1 = F_2 = 0,58F\).

Hình 9.10 bài 7 trang 58 SGK Vật lí lớp 10

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài áp dụng quy tắc tổng hợp lực để xác định độ lớn của hai lực thành phần

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định góc giữa    = 60

  • Bước 2: Áp dụng định lý hàm cos: \({F_2} = {F_{12}} + {F_{22}} + 2{F_1}{F_2}cos\) 

  • Bước 3: Thay số và tính toán để tìm giá trị \({F_1}\)

  • Bước 4: Chọn phương án đúng về độ lớn của 2 lực  

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

 • Nếu  \({F_{1}} = {\rm{ }}{F_2}\) do góc giữa   = 60

 • Áp dụng định lý hàm cos

\({F_2} = {F_{12}} + {F_{22}} + 2{F_1}{F_2}cos\) 

F =  =  

⇒  F1 =  = 0,577F ≈ 0,58F

⇒  F1 = 0,58F

⇒ Chọn D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 58 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON