YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Cho hai lực đồng quy có độ lớn \({F_1} = {F_2} = 20N\).

Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp với nhau một góc \(\alpha  = {0^0},{60^0},{90^0},{120^0},{180^0}.\) . Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp. Nhận xét về ảnh hưởng của góc α đối với mỗi trường hợp. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

* Trường hợp α = 0o: Độ lớn hợp lực của hai lực được tính bằng công thức:

\(F = {F_1} + {F_2} = 40{\mkern 1mu} N\)

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

* Trường hợp α = 60o: Độ lớn hợp lực của hai lực được tính bằng công thức:

\({F = 2.OI = 2.{F_2}.\cos \frac{\alpha }{2} = 2.20.\frac{{\sqrt 3 }}{2} = 20\sqrt 3 {\mkern 1mu} N}\)

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

* Trường hợp α = 90o: Độ lớn hợp lực của hai lực được tính bằng công thức:

\(F = {F_1}\sqrt 2  = 20\sqrt 2 {\mkern 1mu} (N)\)

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

* Trường hợp α = 120o: Từ hình vẽ ta được : \({F = {F_1} = {F_2} = 20{\mkern 1mu} N}\)

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

 

* Trường hợp α = 180o: Từ hình vẽ ta được : \({F = 0\:N}\)

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

* Nhận xét:

Ta thấy khi góc α càng nhỏ thì hợp lực càng lớn.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF