ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 62 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 62 SGK Vật lý 10 nâng cao

Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?

A. Trong mọi trường hợp F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.

B. F không bao giờ nhỏ hơn F1 và F2.

C. Trong mọi trường hợp F thỏa mãn │F1 – F2│ ≤ F ≤ F1 + F2.

D. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng quy tắc hình bình hành:  \(\vec F = {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

\(\Leftrightarrow \left| {{F_1} - {F_2}} \right| < F < {F_1} + {F_2}\)

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 62 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)