YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16N, F2 = 12N

a. Hợp lực của chúng có thể có độ lớn 30N hoặc 3,5N được không?

b. Cho biết độ lớn của hợp lực là F = 20N. Hãy tìm góc giữa hai lực F1 và F. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Hợp lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) có độ lớn \(4 \le F \le 28\) do đó F không thể lấy giá trị 30 (N) hoặc 3,5 (N) được.

b)

\(\begin{array}{l} \vec F = \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} F = 20{\mkern 1mu} N{\mkern 1mu} \\ {F_1} = 16N{\mkern 1mu} \\ {F_2} = 1 \end{array} \right.2{\mkern 1mu} N \end{array}\)

Ta có: 

\({F^2} = F_1^2 + F_2^2\) với \({\overrightarrow {{F_1}}  \bot \overrightarrow {{F_2}} }\)

Vậy góc \(\alpha  = (\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} ) = {90^0}.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF