YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 58 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 58 sách GK Lý lớp 10

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?

A. 1N

B. 2N

C. 15N

D. 25N

b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Câu a:

Do  

Trong trường hợp tổng quát

F =   + 2F1F2cos

Khi  = 9N ;  = 12N và nếu  ⊥ 

thì ta có: F =  = 15N

Chọn C

Câu b:

Khi đó  =  900

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON