YOMEDIA

Hỏi đáp về Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của chất điểm - Vật lý 10

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 10 Bài 9 Tổng hợp và phân tích lực .Điều kiện cân bằng của chất điểm các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt để đạt kết quả cao nhất nhé.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (18 câu):

 • Minh Minh Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Phạm Thị Như Hoa Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Anh Tú Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Ánh Hồng Cách đây 10 tháng
  Cần tác dụng một lực tối thiểu như thế nào và bằng bao nhiêu để có thể nhấc chính bạn lên khỏi mặt đất.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Oanh Nguyễn Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hải Châu Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sơn Đỗ Cách đây 12 tháng
  Cho 3 lực đồng quy cùng nằm trong 1 mặt phẳng và từng đôi một làm thành góc 120 .Tìm hợp lực của chúng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • moo boo Cách đây 2 năm

  hợp lực của 2 lực F1=30N F2=60N là lực có thể:

  A.vuông góc với F1

  B.vuông góc với F2

  C.nhỏ hơn 20N

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Hải Quân Cách đây 2 năm

  hãy phân tích lực F thành hai thành phần theo hai phương Ox và Oy . Biết F = 6N ; góc giữa 2 vecto lực bằng 30 độ . Tìm hợp lực tác dụng lên vật .

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Thị Vân Cách đây 3 năm

  Xét ba đoạn đường đi liên tiếp bằng nhau trước khi dừng lại của vật chuyển động chậm dần đều ta thấy đoạn đường giữa vật đi hết trong thời gian 1s. tìm thời gian vật đi hết 3 đoạn đường bằng nhau này. 

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 3 năm

  Hãy tìm hợp lực của ba lực cho trên hình 21.

              Biết \({F_1} = {F_2} = 40N;{F_3} = 20N\)  và góc \(\alpha  = {30^o}\) .

   

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  Ai chỉ mình hướng làm bài này với nhé. Thanks nhiều

  Phân tích lực \(\overrightarrow F \) thành hai lực \({\overrightarrow F _1}\) và  \({\overrightarrow F _2}\)  theo hai phương OA và OB (Hình vẽ). Tìm độ lớn của hai thành phần này, biết F = 60N

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 3 năm

  Cho hỏi bài này làm sao đây ạ ?

  Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn . Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng F. Vẽ hình minh họa.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 3 năm

  Ai chứng minh giúp en với được không J 

  Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc . Chứng minh rằng hợp lực của chúng bằng 0.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 3 năm

  Giúp mình câu này nhé

  Hãy dùng quy tắc hình bình hành lực và quy tắc đa giác lực để tìm hợp lực của ba lực \({\overrightarrow F _1}\) , \({\overrightarrow F _2}\) và \({\overrightarrow F _3}\) có độ lớn bằng nhau và bằng 15N, cùng nằm trong một mặt phẳng. Biết rằng lực  làm thành với hai lực  và  những góc đều là .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 3 năm

  Giải chi tiết giúp em ạ

  Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 3N và 4N. Hỏi góc hợp bởi hai lực thành phần là bao nhiêu? Nếu hợp lực của hai lực trên có độ lớn là:

  a) F= 5N.         b) F = 6,47N.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 3 năm

  Cho em hỏi bài ạ. thanks nhiều

  Cho hai lực đồng quy có độ lớn  \({F_1} = {F_2} = 50N\). Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp với nhau một góc \({0^o};{60^o};{90^o}\) và \({180^o}\) .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 3 năm

  bài này làm sao đây ạ ?

  Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1