YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.5 trang 24 SBT Vật lý 10

Bài tập 9.5 trang 24 SBT Vật lý 10

Một vật có khối lượng m = 5,0 kg được treo bằng ba dây (H.9.1). Lấy g = 9,8 m/s2. Tìm lực kéo của dây AC và dây BC.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hợp lực \(\overrightarrow {P'} \) của hai lực  \(\overrightarrow {{F_1}} \) và  \(\overrightarrow {{F_2}} \) cân bằng với trọng lực  của vật.

Từ hình vẽ ta có

P’ = P = mg = 5,0.9,8 = 49 N.

\(\begin{array}{l} \frac{{P'}}{P} = \tan {45^0} = 1\\ = > {F_1} = P' = 49(N)\\ \frac{{P'}}{{{F_2}}} = \cos {45^0} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\ \Rightarrow {F_2} = P'\sqrt 2 \approx 49.1,41 \approx 70(N) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.5 trang 24 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF