YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.1 trang 23 SBT Vật lý 10

Bài tập 9.1 trang 23 SBT Vật lý 10

 Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 9N.

B. 1 N.

C. 6N.

D. Không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng 6N. 

Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 23 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF