YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao

Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác để tìm hợp lực của ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) có độ lớn bằng nhau và nằm trong cùng một mặt phẳng. Biết rằng \(\overrightarrow {{F_2}} \) làm thành với hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) những góc đều là 60o (hình 13.11).

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

bài 13 Lực tổng hợp và phân tích lực SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Áp dụng quy tắc hình bình hành, tìm hợp lực của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \)

Ta có: \(\overrightarrow {{F_{13}}}  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_3}} \)

Vì F1 = F3 và \(\left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_3}} } \right) = {120^o}\) nên hợp lực \(\overrightarrow {{F_{13}}} \) có độ lớn F13 = F1= F3.

\(\overrightarrow {{F_{13}}} \) có hướng hợp với \(\overrightarrow {{F_{1}}} \) một góc 60o nên: \(\overrightarrow {{F_{13}}}  \nearrow  \nearrow \overrightarrow {{F_2}} \)

\( \Rightarrow \overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow {{F_{13}}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

Vì F13 = F2 = F1 nên \(\overrightarrow F  = 2\overrightarrow {{F_2}} \)

Vậy \(\overrightarrow F \) có độ lớn F = 2.F2, có cùng phương, cùng chiều với \(\overrightarrow {{F_2}} \). 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 63 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF