YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Future Jobs

Sau phần lý thuyết ngữ pháp trong bài, mời các em thực hành bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 6 Future Jobs để củng cố và nắm vững kiến thức vừa được học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

YOMEDIA