ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 7 - My birthday

Mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm sau khi học xong phần B - My birthday Unit 2 tiếng Anh lớp 7. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn từ, cụm từ hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Her birthday is .... Friday, August 20th.

   

  • A. at
  • B. on
  • C. in
  • D. by
  • A. birth of day
  • B. day of birth
  • C. date of birth
  • D. birth of day
   
   
  • A. in
  • B. at
  • C. of
  • D. on
  • A. will having
  • B. having
  • C. am having
  • D. be having
  • A. twelve
  • B. twelveth
  • C. twelfth
  • D. twelf
 

 

YOMEDIA
1=>1