YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh lớp 12 phần Writing - The Association of Southeast Asian Nations

Ngoài bài tập minh họa viết đoạn văn, hoc247 giới thiệu đến các em bài tập trắc nghiệm Writing Unit 16 Lớp 12, qua đó giúp các em nâng cao kỹ năng viết bài với những cấu trúc câu tương đương trong tiếng Anh.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

YOMEDIA