YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - The Association of Southeast Asian Nations

Sau khi nắm bắt nội dung lý thuyết ngữ pháp, mời các em thực hành bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 16 Lớp 12 giúp các em củng cố và luyện tập cấu trúc câu với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mới học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

YOMEDIA