Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 24 Ôn tập học kì 1

90 phút 20 câu 43 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):