• Câu hỏi:

  Cho các tính chất sau :

  (1) Tính chất vật lí 

  (2) Tính chất hoá học

  (3) Tính chất cơ học.

  Hợp kim và các kim loại thành phần tạo hợp kim đỏ có tính chất nào tương tự ?

  • A. (1)   
  • B. (2) và (3) 
  • C. (2)   
  • D. (1) và (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC