YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để làm khô các khí ẩm SO2, CO2, O2 người ta dùng hóa chất nào sau đây?

  • A. CaO khan
  • B. H2SO4 đặc
  • C. NaOH đặc
  • D. CuSO4 khan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON