• Câu hỏi:

  Để làm khô các khí ẩm SO2, CO2, O2 người ta dùng hóa chất nào sau đây?

  • A. CaO khan
  • B. H2SO4 đặc
  • C. NaOH đặc
  • D. CuSO4 khan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC