YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để làm khô các khí ẩm SO2, CO2, O2 người ta dùng hóa chất nào sau đây?

  • A. CaO khan
  • B. H2SO4 đặc
  • C. NaOH đặc
  • D. CuSO4 khan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 116324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA