YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào dùng để nhận biết ba kim loại nhôm, bạc, sắt?

  • A. NaOH, HCl
  • B. NaOH, H2SO4 đặc
  • C. NaCl, HCl
  • D. NaCl, H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON