YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

  • A. Nước vôi trong.
  • B. Dung dịch HCl.
  • C. Dung dịch NaCl.
  • D. Nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON