YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 23,6 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu tác dụng hết 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan .Khối lượng các kim loại trong hỗn hợp lần lượt là

  • A. 1,4g; 8,4g và 12,8g
  • B. 4g; 6,8g và 12,8g
  • C. 3 g; 7,8g và 12,8g
  • D. 2g; 8,8g và 12,8g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong 3 kim loại Mg, Fe, Cu thì Cu không phản ứng được với dung dịch axit loãng nên 12,8 gam chất không tan là Cu.

  (em nào ko suy luận được có thể sử dụng đáp án A, B, C, D nhận thấy tất cả các đáp án đều nói khối lượng Đồng là 12,8 gam)

  Khối lượng hỗn hợp Mg, Fe là 23,6 - 12,8 = 10,8 (gam)

  Khối lượng của HCl là:

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\% \)

  \( \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{20 \times 91,25}}{{100}} = 18,25g\)

   

  Số mol của HCl là: 

  \(n = \frac{m}{M} = \frac{{18,25}}{{36,5}} = 0,5(mol)\)

  Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là x và y mol

  Phương trình phản ứng là:

   Mg      +     2HCl → MgCl2+ H2

  1 mol          2 mol

  x (mol) → 2x mol

  Fe +          2 HCl   →   FeCl2   +   H2

  1 mol        2 mol

  y (mol) → 2 y mol

  Khối lượng hỗn hợp Mg và Fe là 10,8 gam nên ta có:

  24. x + 56. y = 10,8   (1)

  Mặt khác số mol của HCl đã dùng là 0,5 mol nên ta có:

  2x + 2y = 0,5 (mol)       (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {24x + 56y = 10,8}\\
  {2x + 2y = 0,5}
  \end{array}} \right.\)

  \( \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x = 0,1(mol)}\\
  {y = 0,15(mol)}
  \end{array}} \right.\)

  Như vậy khối lượng của Mg là: 0,1 . 24 = 2,4 (gam)

  Khối lượng của Fe là: 0,15 . 56 = 8,4 (gam)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF