ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH tạo thành muối K2CO3. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là:

  • A. 1,5M
  • B. 2M
  • C. 1M
  • D. 3M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dạng bài CO2 tác dụng với kiềm này dựa vào tỉ lệ mới biết nó tạo sản phẩm gì. Nhưng ở đề bài cho rõ ràng là tạo muối K2CO3 luôn nên khỏi lăn tăn

  Phương trình phản ứng:

  CO2     +        2KOH → K2CO3 + H2O

  0,1 mol →      0,2 mol

  Nồng độ mol của dung dịch KOH là:

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,2}}{{0,1}} = 2(M)\)        

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>