YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 5,4 g một kim loại hóa trị (III) tác dụng với Clo có dư thu được 26,7g muối. Xác định kim loại đem phản ứng. Xác định kim loại đem phản ứng

  • A. Cr
  • B. Al
  • C. Fe
  • D. Không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi kim loại cần tìm là X

  Phương trình phản ứng: 

  2X     +    3Cl2   →          2XCl3

  2.MX                           2(MX + 35,5 . 3)

  5,4 gam                    26,7 gam

  Ta có: 26,7.2.MX = 5,4. 2. (MX + 35,5 . 3)

  ⇒ MX = 27 → Nhôm

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 14308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON