YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 5,4 g một kim loại hóa trị (III) tác dụng với Clo có dư thu được 26,7g muối. Xác định kim loại đem phản ứng. Xác định kim loại đem phản ứng

  • A. Cr
  • B. Al
  • C. Fe
  • D. Không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi kim loại cần tìm là X

  Phương trình phản ứng: 

  2X     +    3Cl2   →          2XCl3

  2.MX                           2(MX + 35,5 . 3)

  5,4 gam                    26,7 gam

  Ta có: 26,7.2.MX = 5,4. 2. (MX + 35,5 . 3)

  ⇒ MX = 27 → Nhôm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 14308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON