YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

  • A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3.
  • B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2.
  • C. Al(OH)3, HCl, CuSO4, KNO3.
  • D. Al, HgO, H3PO4, BaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116321

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON